Barek

Chestrrfield, ławy, stoliki, barki. Meble głęboko pikowane.